Sosyal Medya
Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi

Geleneksel PR çalışmalarının Stratejik PR'a evrildiği günümüzde kuruluşların ihtiyaç duyduğu kamuoyu desteğini hızlı, dual ve güvenli bir biçimde sağlayıcı sosyal medya yönetim hizmeti BHS tarafından verilmektedir.