Proje - Teşvik
ve Hibe Danışmanlığı

Proje-Teşvik
ve Hibe Danışmanlığı

BHS Gelişim Grubu; KOSGEB, Kırsal Kalkınma, Avrupa Birliği Projelerine yönelik teşviklerle ilgili danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
- KOSGEB Projeleri Danışmanlığı
- Kalkınma Ajansı Projeleri Danışmanlığı
- Avrupa Birliği Projeleri Danışmanlığı
- STK Projeleri ve Fon Danışmanlığı
- Yurtdışı Partner STK’lar Danışmanlığı
- Proje Konsepti Oluşturma ve Detaylı Proje Yazımı