Marka Yönetimi

Marka Yönetimi

BHS Gelişim Grubu, marka inşaası ve marka stratejisi oluşturma alanlarında ihtiyaç duyulan desteği multidisipliner kadrosu ile kuşatıcı bir yaklaşımla sağlamaktadır.

Markalaşma süreci 2 aşamalı olarak ele alınmaktadır.

1 - Marka MR'ı
(Araştırma Süreci)

a) Netanaliz: Masaüstü araştırmalar ile kurumun sektöründe önde gelen rakiplere ve küresel kuruluşlara dair web tabanlı araştırmalar yapılmasını içerir. Rakipler ve küresel sektör temsilcilerinin sosyal medya ve web sitelerinde verdiği mesajlar, kullandığı dilin tespit edilmesi ve sektörel yayınların taranması da bu kapsamda ele alınır.
b) Marka Modellemesi: Kuruluşun farklı ürün grupları ve markaları bazında ilgili departman temsilcilerinden müteşekkil marka çalıştaylarıyla modellenmesidir.
Çalışanlar ve müşteriler nezdinde markanın neyi ifade ettiğinin araştırıldığı çalıştaylarda, sahadan elde edilen veriler de ele alınır.
c) Marka Özü Çalışmaları: Kuruluşun beyaz yaka çalışanları, en önde gelen müşteri/bayi ve tedarikçileri ile yapılacak özel görüşmeler ve bilimsel-ölçümlenebilir anketler sonucunda Marka Özü oluşturulma sürecidir.
d) Marka Temas Noktaları Tespiti: Kuruluşun bayi/müşterilerinin şirketle ya da ürünleriyle gerçekleştirdiği iletişim ya da etkileşim anlarının her birinin tespit edilmesidir.

2 - Strateji Süreci

a) Pazar ve Rekabet Analizi
b) Markaların temel stratejisini, kişiliğini ve ses tonunu belirleme
c) Konumlandırma / Yeniden Konumlandırma çalışmaları
d) Marka Vaadini belirleme
e) Marka Anayasasının yazılması
f) Marka / Kategori Geliştirme İndeksi çalışmaları
g) Yeni Ürün Geliştirme Çalışmaları
h) Yeni Markalar Oluşturma Çalışmaları
ı) Müşteri ve Talep Oluşturma Çalışmaları
j) Fiyatlandırma Stratejileri
k) Kârlılık Artırma Çalışmaları
l) Medya Planlaması
m) Reklam ve PR açısından stratejik iletişim planı oluşturulması
n) Bütçe kırılımları oluşturma çalışmaları