Kurumsal Yönetim
Danışmanlığı

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

BHS Gelişim Grubu hizmet verdiği kuruluşlarda, yöneticilerin kişisel yöntemlerine bağlı kalmadan işlerin yürümesini sağlayan yapı ve süreçleri belirleyici kurumsallaşma alt yapısını oluşturur. Kurumsal yönetim anlayışı, şirketlerin kurumsal varlığının, itibarının ve verimliliğinin sürdürülebilir olması açısından oldukça önemlidir.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı kapsamında;
- Şirket Stratejisi Belirleme
- Organizasyonel Tasarım ve Reorganizasyon
- Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluk alanları belirleme
- Delegasyon ve Rotasyon
- Yönetim Komiteleri Oluşturma
- Süreç Tasarımı ve Planlama
- İç kontrollerin iyileştirilmesi
- Aile Anayasası yazımı
- Ardıl Planlaması
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Tedarik Zinciri Yönetimi
- Yalın Yönetim ve Üretim Çalışmaları
- Genel Bütçe Oluşturma Çalışmaları yapılmaktadır.