Bütünleşik
Pazarlama İletişimi

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

BHS Gelişim Grubu, Pazarlama İletişimi alanında yapılacak çalışmaları, “Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi” seviyesinde ele alarak stratejik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Farklı alanlardan, multidisipliner bir kadro ile markaya kuşatıcı şekilde yaklaşan BHS; Geleneksel Pazarlama, Dijital Pazarlama, Reklam, Halkla İlişkiler, CRM, Etkinlik Yönetimi gibi alanlarındaki çalışmaları markanın ve sektörün ihtiyaçlarına, gerçekliklerine uygun şekilde yönetmektedir.

Neden Bütünleşik Pazarlama İletişimi?
Klasik Pazarlama argümanlarının, hayatımıza giren yeni teknolojik gelişmelerle yeniden şekillenmeye başlaması ve git gide artan mecraların etkisi ile “Pazarlama İletişimi” kavramı artık yerini “Bütünleşik Pazarlama İletişimi” kavramına bıraktı. Pazarlama Karmasının 4P’sinden Promotion (Tutundurma) faaliyetlerini destekleyici disiplinler olan Reklam ve Halkla İlişkilerin bir arada, ortak bir mesajla ve planlı çalışması gerekliliğini ortaya koyan; Ürün, Fiyat, Dağıtım gibi Pazarlama Karmalarını da eşdeğer gören Bütünleşik Pazarlama İletişimi, daha kuşatıcı bir model olarak ön plana çıkmaktadır.